Adaptační pobyt pro nové studenty

Adaptační pobyt na Lísku je skvělou příležitostí, jak se poznat se svými budoucími spolužáky. Studenti 1. ročníku tak skvěle navazují kontakty nejen se spolužáky, ale i s vyučujícími a zaměstnanci školy.